Genom att klicka på "Okej" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigeringen, analysera webbplatsanvändningen och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser.

End of
the line
for
Factory
Farming

FÖR EN FRAMTID UTAN DJURFABRIKER

Vårt globala system för matproduktion med högintensiva djurfabriker skadar djuren, människorna och planeten.

Uppmana våra världsledare i FN att ta fram en global överenskommelse om att fasa ut djurfabrikerna och gå över till ett mer hållbart system för matproduktion.

Skriv under uppropet nu.

Inverkan på fabriksodling

För en framtid utan djurfabriker

Flera miljarder djur hålls i fruktansvärda förhållanden i de intensiva djurfabrikerna där de avlas för att växa snabbt och ge maximalt med vinst.

Utöver enorma utsläpp av växthusgaser orsakar djurfabrikerna allvarliga miljöproblem som avskogning, förlust av livsmiljöer och biologisk mångfald och förorening av jord och färskvatten. Den industriella djuruppfödningen är också en av de främsta riskfaktorerna för nya pandemier då djurfabriker är idealiska miljöer för smittspridning.

Om våra världsledare fortsätter att ignorera djurfabrikernas stora påverkan kommer klimatmålen i Parisavtalet vara omöjliga att nå. Djurfabrikerna hotar framtiden för vår planet, och vi måste agera snabbt.

Jord

En förändring av vårt system för matproduktion

En bättre framtid är möjlig. En framtid utan djurfabriker med ett system för matproduktion som tar hänsyn till djuren, människorna och planeten. Vi kan alla bidra till att den visionen blir till verklighet.

Vi bygger en global rörelse av medborgare, organisationer och företag där vi uppmanar våra världsledare att snabbt förändra vårt system för matproduktion och fasa ut djurfabrikerna.

Kor på fältet

Upprop till våra världsledare

Vi måste få ett slut på djurfabriker för att kunna nå de Globala målen för hållbar utveckling, Parisavtalet och Konventionen om biologisk mångfald.

Vi, undertecknade, uppmanar världsledare att ta fram en global överenskommelse om mat och jordbruk som antas av FN:s generalförsamling. Målet är ett slut på de industriella djurfabrikerna och att:

 • Genomföra ett skifte till hållbara jordbrukssystem, vilket kan hjälpa att återställa biodiversiteten och att hålla jordens temperaturökning under 1,5˚C.
 • Vända utvecklingen av beroendet av animaliska proteiner och stötta en rättvis och säker tillgång till näringsrik mat.
 • Säkerställa en rättvis övergång till en matproduktion som ger skälig försörjning till lantbrukare och skyddar rättigheterna för urbefolkningar, kvinnor och utsatta grupper.
 • Ta fram ett regelverk som hjälper till att säkra ovan nämnda övergång.
 • Leverera högre standarder för djurvälfärd.

Organisationer som stöttar uppmaningen om en global överenskommelse

 • logo World Animal Protection
 • logo Compassion in World Farming
 • logo Djurens Ratt
 • logo We Animals Media
 • logo Eurogroup for Animals
 • logo Sinergia Animal
 • logo The Humane League
 • logo Animals Aotearoa
 • logo Humane Education
 • logo FIAPO
 • logo Fórum Animal
 • logo World Animal Justice